Aktuality

2. september 2020 sa stáva novým míľnikom
v histórii našej školy.

Po 40 úspešných rokoch sa mení názov našej školy.
Odteraz bude niesť názov
Škola umeleckého priemyslu Svidník
a bude vzdelávať študentov výlučne iba v umeleckých odboroch denného ako aj pomaturitného vzdelávania.

 

Naše odevné dizajnérky ovládli Liberec

Naše odevné dizajnérky ovládli Liberec

Neuveriteľný úspech našich žiačok v 10. ročníku súťaže Oděv a textil v Liberci
1. miesto – kolekcia Metamorfóza uniformity v kategórii Zo starého nové
2. miesto – kolekcia Galéria umelcov v kategórii Zo starého nové
3. miesto – kolekcia Tancujúce pôdorysy v kategórii Santiniho baroko v odeve
       Cena krajskej vedeckej knižnice Liberec – kolekcia Galéria umelcov
       Cena Facebooku – kolekcia Glamour Isabel…

preèítajte si viac
Spolupráca s firmou Takoy z Bardejova

Spolupráca s firmou Takoy z Bardejova

Naša škola nadviazala spoluprácu s firmou Takoy z Bardejova, ktorá sa venuje dizajnu, výrobe a internetovému predaju metrového textilu. Majitelia firmy sa rozhodli podporiť našu tvorbu v odevnom dizajne a darovali nám balík plný rôznych látok, z ktorých už vznikajú prvé kúsky módneho oblečenia…

preèítajte si viac
Absolventské skúšky

Absolventské skúšky

V dňoch 22. – 23. 6. 2023 sa uskutočnilo absolutórium v podobe záverečnej absolventskej skúšky
pomaturitného štúdia. Študenti odborov grafika vizuálnych komunikácií, odevný dizajn a produktová
tvorba prezentovali formou obhajoby svoje praktické absolventské práce…

preèítajte si viac
Job-shadowing v Lotyšsku

Job-shadowing v Lotyšsku

V dňoch 7. – 9. júna 2023 sa uskutočnilo posledné osobné stretnutie učiteľov partnerských škôl projektu „Facing ARTS together“ v Liepaji, Lotyšsku. Náplňou tohto stretnutia bol opätovne tzv. job shadowing, ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ našej školy Mgr. Pavel Olejár, koordinátorka projektu Mgr. Darina Kocurová a učiteľ umeleckých predmetov Mgr. Tomáš Olijár.

preèítajte si viac
Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

V piatok 2.júna  dopoludnia sa vo výstavných  priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku   stretli čerství maturanti 4.G. Priestory POS  sa tak stali nielen priestorom ich prezentácie maturitných prác, ale  v slávnostnej atmosfére si  tam prevzali maturitné vysvedčenia a ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy počas štvorročného štúdia…

preèítajte si viac
Ústna časť maturitnej skúšky

Ústna časť maturitnej skúšky

V dňoch 22.-23. mája prezentovali študenti 4.G triedy svoje vedomosti, ktoré  nadobudli v priebehu štvorročného štúdia zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a z teoretickej časti odbornej zložky na ústnej časti maturitnej skúšky…

preèítajte si viac