V dňoch od 27.05. – 29.05.2024 sa konal každoročný KOŽaZ v Slovenskom raji so žiakmi tretieho ročníka. Vedúcou kurzu bola pani Mgr. Jana Nogová a pedagogický doprovod Mgr.art. Tomáš Olijár.  

Prvá túra v pondelok viedla roklinou Suchá Bela.

Utorok sme sa prebúdzali budíčkom a rozcvičením, aby sa telo pripravilo na záťaž. V utorok sme naplánovali túru Prielomom Hornádu, pokračovali sme Kláštorskou roklinou na Kláštorisko. Študentom sme nechali priestor na oddych v lone nádhernej prírody. Absolvovali sme aj prehliadku Kartuziánskeho kláštora. Navštívil nás pán riaditeľ Mgr. Pavel Olejár. Večer sme strávili prípravou stravy (opekanie), žiaci aktívne hrali volejbal a niektorí pomáhali pri domácich zvieratách. Oboznamovali sa s chovom zvierat (kone, zajace, holuby, jalovice, sliepky,…), keďže sme pobyt objednali na AGRO priváte.

Posledný deň ráno sme mali budíček trošku neskôr, rozcvičením a raňajkami sme sa pripravili na krátku túra do Podlesku na Ranč. Kde sme mali rôzne pohybové aktivity (volejbal, trampolína, hojdačky pre dospelých a pod.)

Všetci sme prežili príjemné dni v prírode videli a zažili Agro farmu, kde sa naozaj pracuje od rána do večera každý deň. Užili sme si prírody a krás Slovenského raja plným priehrštím. Počasie nám prialo a bez vážnych zranení sme sa vrátili domov.