„Užite si svoje nové dobrodružstvá“ , takto znela myšlienka od našich tretiakov pre štvrtákov, ktorí dňa 17.05.2024 mali svoj symbolický posledný zvonček, ktorým uzavreli svoje štúdium na našej škole. Prajeme im naplno využitý nadchádzajúci akademický týždeň, kedy si osviežia svoje vedomosti získané za 4 roky, aby sme ich opäť po týždni privítali na ústnych maturitných skúškach.

Súčasťou maturitných skúšok boli aj praktické maturitné skúšky, kde preukázali svoje praktické zručnosti a skúsenosti nadobudnuté na tejto škole. Práve tieto spomínane výsledky praktických maturitných skúšok, resp. ich časť mali možnosť odprezentovať tak isto dňa 17.05.2024 vo výstavných priestoroch Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku vernisážou výstavy svojich maturitných prác odborov odevný a grafický dizajn. Výstava týchto prác je prístupná od 17.05.2024. Veríme tomu, že si skúsenosti aj z tejto výstavy ale aj zo štúdia počas štyroch rokov naplno zužitkujú a ukážu pri nadchádzajúcich ústnych maturitných skúškach, ktoré ich čakajú od 27.05.2024.