Už tretíkrát sa mali študenti ŠUP Svidník možnosť zúčastniť sa START21ART súťaže umeleckých odborov na Slovensku a  v Čechách. Cieľom tejto súťaže bolo zviditeľnenie talentu a tvorivosti a podpora škôl s umeleckým zameraním. Každá stredná škola s umeleckým zameraním mala možnosť prihlásiť do súťaže svojich študentov 4. ročníkov, ktorých úlohou bolo samostatne alebo pod vedením pedagóga vytvoriť výtvarné dielo špeciálne pre súťaž START21ART. Témou tohto ročníka súťaže bola ,,Budúcnosť“. Tohtoročná súťaž bola vyhlásená 21. septembra 2023, kedy bola zároveň spustená aj registrácia škôl a nimi vybraných študentov. Súťaže sa zúčastnilo 18 stredných škôl zo Slovenskej a 12 škôl z Českej republiky. Súťažné podmienky splnilo spolu 124 študentov. Tejto súťaže sa zúčastnili aj dvaja naši študenti 4. Ročníka – odboru grafický dizajn Stela Haňaková Denys Hutnyk pod vedením Mgr. art. Ivety Lenkovej. Súťaž mala dve úrovne hodnotenia a cieľom I. úrovne bolo vybrať z prihlásených diel 21 najlepších z každej krajiny. Žiačka Stela Haňaková sa dostala do top 42 študentov o najlepšiu prácu z každej krajiny. Po zverejnení výsledkov boli všetky súťažné diela aj našich študentov zaradené do verejnej elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila na stránkach registra KUBIKUM. Výťažok aukcie získali autori na podporu umenia a umeleckého vzdelávania. Téma budúcnosti je obzvlášť aktuálna v dnešnom svete, kde je toľko zmien a neistôt. Tým, že súťaž povzbudzuje mladých umelcov, aby skúmali túto tému, poskytla im platformu na zdieľanie svojich pohľadov na budúcnosť a prispievanie k prebiehajúcej konverzácii o tom, čo ich čaká. 
Preto našim zúčastneným študentom chceme zaželať veľa šťastia v ich ďalšom štúdiu a umeleckej kariére.