Ježiško prišiel aj k nám

Ježiško prišiel aj k nám

Posledný deň na našej škole v tomto kalendárnom roku sa opäť niesol vo vianočnom duchu. Jednotlivé triedy si pripravili krátky vianočný program. Trieda s najlepším vystúpením 2.G (po zhodnotení učiteľským zborom 😊) získala sladkú odmenu. Avšak (ako každý rok) odmenený...
ŠUP Svidník v Španielsku

ŠUP Svidník v Španielsku

 V dňoch 17.10. – 21.10. sme sa v rámci projektu Erasmus+ KA2 pod názvom „Reporters of cultural heritage without borders“ zúčastnili krátkodobej študentskej výmeny v španielskej Cordobe. Zúčastnili sa jej šiesti žiaci: 3 z druhého a 3 zo štvrtého ročníka a dve...
S Erasmus+  v Lotyšsku

S Erasmus+ v Lotyšsku

Predposledná študentská výmena v rámci projektu Erasmus+ „Facing ARTS together“ sa konala v meste Liepaja v Lotyšsku, ktorú hosťoval jeden z našich partnerov stredná umelecká škola PIKC Liepajas Muzikas. Okrem našich šiestich študentov a dvoch...
ŠUP Svidník v Chorvátsku

ŠUP Svidník v Chorvátsku

Práca na projektoch Erasmus+ pokračuje aj v tomto školskom roku. V rámci projektu s názvom „Facing ARTS together“ skupina študentov a učiteľov vycestovala na študentskú výmenu do partnerskej umeleckej strednej školy. Je ňou  Škola primijenjene...