V dňoch 27.5.-28.5.2024 sa na našej škole konali ústne maturitné skúšky, ktorými naši štvrtáci ukončili svoje 4 – ročné štúdium. Počas prvého dňa ich čakala skúška z anglického jazyka a odborných predmetov v rámci odborov odevný a grafický dizajn. Žiaci si vyskúšali svoje prvé veľké skúšky, ktoré zvládli výborne a so spokojnosťou na oboch stranách. Skúška z odborných predmetov prebiehala aj formou praktických ukážok.

Počas druhého dňa žiaci odpovedali zo slovenského jazyka. Vo výsledku všetko dopadlo výborne a žiaci úspešne absolvovali svoje štvorročné štúdium na našej škole. Následne sa dňa 31.05.2024 konalo odovzdávanie maturitných vysvedčení našim štvrtákom, s ktorými sme sa zároveň lúčili po ich úspešnom absolvovaní maturitných skúšok. V rámci odovzdávaní ich maturitných vysvedčení, sme ocenili prácu žiačky Marty Drozdovej a to konkrétne za jej aktívnu účasť počas celého štúdia. Marta bola počas celého štúdia „ťahúňom“ všetkých žiakov v triede, pomáhala im a tak sa triedna učiteľka Mgr. Peleščáková rozhodla oceniť aj jej prácu.

Ako im aj pán riaditeľ v príhovore povedal, život im práve teraz len začína a s tým sú spojené aj povinnosti, radosti ale aj strasti. My im opäť prajeme len to najlepšie v ich živote, aby si splnili svoje sny, boli šťastní a opäť raz sa k nám vrátili a porozprávali svoje zážitky.