Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku sa aktívne zúčastnila osláv Medzinárodného dňa detí, ktorý sa konal 31. mája 2024 v našom meste. Naši šikovní žiaci druhého ročníka odboru grafický dizajn zavŕšili svoju týždennú súvislú prax jedinečným spôsobom – vyčarili úsmev na tvárach detí tým, že im ponúkli nezabudnuteľný zážitok – maľovania na tvár.

Deti si mohli vybrať z rôznych motívov, atmosféra bola plná radosti, smiechu a nadšenia, pričom sme boli nesmierne hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto nádherného podujatia. Toto podujatie nielenže podporilo kreativitu a umenie medzi mladšími generáciami, ale aj umožnilo našim žiakom ukázať svoje zručnosti a talent v praxi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspešnému priebehu akcie. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.