Záujmové krúžky na škole

Naša škola ponúka v šk.r. 2022 / 2023 množstvo krúžkov, z ktorých si každý náš študent určite nájde ten svoj…

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Krúžok tvorivo-odbornej činnosti Ing. Gabriela Koreňová
Krúžok tvorivo-odbornej činnosti 1 Ing. Nadežda Sovičová
Media – club Mgr. Darina Kocurová
Media – club 1 Mgr. Marianna Sopková
Školský časopis Mgr. art Tomáš Olijár
Školský časopis 1 Mgr. Domicián Križanovský
Tvarovanie hliny Mgr. Beáta Gencová
Tvorivé dielne – modeling Mgr. Tatiana Uramová
Pohybové hry Mgr. Jana Nogová