Záujmové krúžky na škole

Naša škola ponúka v šk.r. 2020 / 2021 množstvo krúžkov, z ktorých si každý náš študent určite nájde ten svoj…

Názov krúžku

Fotografický krúžok
Krúžok grafickej komunikácie
Media – club 1
Media – club 2
Počítačový krúžok
Ručné a výtvarné práce
Turistický krúžok
Tvorivá dielňa – modeling

Tvorivá dielňa – mladý dizajnér
Tvarovanie hliny
Výtvarný ateliér                                              

Vedúci krúžku

Mgr.art. Zuzana Križanská
Mgr. art. Tomáš Olijár
Mgr. Darina Kocurová
Mgr. Marianna Sopková
Ing. Vladimír Kucer
Mgr. Tatiana Uramová
Mgr, Jana Nogová
Mgr. Jitka Džupinová,
Mgr, art. Zuzana Križanská
Ing. Gabriela Koreňová
Mgr. Beáta Gencová
Mgr. Ivan Soroka