II. Cvičenie na ochranu života a zdravia sa uskutočnilo dňa 18. júna 2024. Cvičenie začalo nástupom o ôsmej s hlásením o počte zúčastnených. Zúčastnili sa žiaci1. ročníka odborov grafický dizajn, odevný dizajn, reklamná tvorba.

Vedúcou cvičenia bola Mgr. Jana Nogová a pedagogický dozor vykonávala učiteľka anglického jazyka Mgr. Ivana Peleščáková.

Prednášku o prvej pomoci s ukážkami absolvovali žiaci v škole. Odborne aktivity a prednášku zastrešil Slovenský Červený Kríž s pánom riaditeľom Bc. Slávomírom Sakalíkom. Všetci študenti si mali  možnosť praktický vyskúšať masáž srdca, zástavu dýchania a dusenie sa predmetom.

Po skončení prvej pomoci sme sa pešou turistikou presunuli do Lesoparku pri letisku vo Svidníku. Absolvovali sme náučný chodník aj s výkladom pani učiteľky. Pred obedom si  študenti pripravili ohnisko a každý si opekal pripravené špekáčiky, klobásky a pod.Podľa plánu a organizačného zabezpečenia sme absolvovali ďalšie prednášky s vyučujúcimi.

Nástupom a vyhodnotením cvičenia sme ukončili II. COŽaZ. Cvičenie sa zaobišlo bez vážnych zranení.