IV. Cvičenie na ochranu života a zdravia sa uskutočnilo dňa 19. júna 2024. Cvičenie sa začalo nástupom o ôsmej pred školou s hlásením o počte zúčastnených. Autobusovou dopravou sme sa presunuli do Dlhej Lúky, odkiaľ sme vyrazili po žltej turistickej značke na Zborovský hrad.

         Cvičenia sa zúčastnili žiaci druhého ročníka spolu s triednou učiteľkou Ing. Máriou Maťašovou a vedúcou cvičenia Mgr. Janou Nogovou. Na jednotlivých stanovištiach sme previedli ukážky prvej pomoci, prípravy stravy, turistických značiek a orientácie v teréne. Odpovedali sme  na otázky študentov.

        Ing. Jozef Kaminský nám premietol prezentáciu o hrade a tiež premietol ukážky zmeny, ktoré sa dejú pri jeho obnove. Žiaci pomohli pri vynáške piesku pre brigádnikov. O pol jednej sme sa presunuli do Zborova, odkiaľ sme sa  vrátili autobusovou dopravou do Svidníka.