SÚBOJ TALENTOV – 5.ročník výtvarnej súťaže

SÚBOJ TALENTOV – 5.ročník výtvarnej súťaže

ŠUP Svidník vyhlasuje 5. ročník výtvarnej súťaže SÚBOJ TALENTOV na tému „V lese“ pre žiakov ZŠ a ZUŠ vo veku od 10 do 15 rokov. Podmienky súťaže, súťažne kategórie, súťažne skupiny a termíny nájdete v propozíciách tejto súťaže. Tešíme sa na Vaše práce, a...
Finančná olympiáda

Finančná olympiáda

V mesiaci november sa na našej škole odohrala online olympiáda z finančnej gramotnosti. Olympiáda sa konala prostredníctvom spoločnosti nadácia Partners. Tejto olympiády sa mali a stále majú možnosť zúčastniť všetci žiaci našej školy. Cieľom tejto olympiády je...
Záložka do knihy spája slovenské školy

Záložka do knihy spája slovenské školy

Školský koordinátor: Mgr. Marianna Sopková (ŠUP Svidník) Partnerská škola: SOŠ Pruské, Mgr. M. Košútová V rámci 10. ročníka celoslovenského projektu sme si navzájom vymenili 30 záložiek, na ktorých pracovali žiaci prvého až tretieho ročníka na praktických...
Cvičenie na ochranu života a zdravia

Cvičenie na ochranu života a zdravia

27. septembra naši prváci absolvovali cvičenie na ochranu života a zdravia. Pešou turistikou k chate ‚Jama‘ študenti rozpoznávali a pomenovávali listnaté a ihličnaté stromy, bylinky a ich používanie pri domácom liečení. Naučili sa orientovať podľa...
Krajinársky kurz – výtvarný plenér

Krajinársky kurz – výtvarný plenér

V dňoch 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 študenti druhého ročníka absolvovali krajinársky kurz na Skanzene vo Svidníku. Študenti sa venovali realistickým štúdiám prírodnín, linéarnej kresbe, valérovej modelácii tvarov, kolorovanej kresbe a maľbe. Veríme, že v krásnom...