Aktuality

2. september 2020 sa stáva novým míľnikom
v histórii našej školy.

Po 40 úspešných rokoch sa mení názov našej školy.
Odteraz bude niesť názov
Škola umeleckého priemyslu Svidník
a bude vzdelávať študentov výlučne iba v umeleckých odboroch denného ako aj pomaturitného vzdelávania.

 

Vernisáž výstavy maturitných prác  študentov Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku

Vernisáž výstavy maturitných prác  študentov Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku

Každý deň sa niečo  začína, každý deň sa niečo končí …   Slová, v ktorých je ukrytá životná pravda. Aj pre štvrtákov zo Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku je 19. máj dňom, kedy posledným zvončekom symbolicky  končia štúdium na svojej škole, aby  sa ešte o týždeň vrátili a pred maturitnou komisiou ukázali, čo dokázali v priebehu štyroch rokov získať a  využiť v rámci svojho študijného odboru….

preèítajte si viac
Majáles na ŠUP-ke

Majáles na ŠUP-ke

Dňa 12.5.2023 sa na našej škole po dvojročnej prestávke konal tradičný školský ples, avšak s iným termínom ako zvyčajne a pod názvom Majáles. Majáles organizovali žiaci 3.G a tejto úlohy sa zhostili vynikajúco…

preèítajte si viac
Európske folklórne kostýmy

Európske folklórne kostýmy

Výsledok spolupráce žiakov štyroch európskych škôl v rámci Erasmus+ projektu „Reportéri kultúrneho dedičstva bez hraníc“: ŠUP Svidník (Slovensko), 11th Peristeriou Lyceum, Atény (Grécko), Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro (Portugalsko) a IES Nuestra Seňora de la Estrella, Cordoba (Španielsko)…

preèítajte si viac
Erasmus+ „Reportéri“ vo Svidníku

Erasmus+ „Reportéri“ vo Svidníku

V dňoch 24. – 28. apríla naša škola hosťovala 6 učiteľov a 18 študentov z partnerských škôl z Grécka, Portugalska a Španielska v rámci Erasmus+ projektu „Reportéri kultúrneho dedičstva bez hraníc“. Táto krátkodobá študentská výmena bola poslednou mobilitou v rámci dvojročného projektu, počas ktorého prebehli stretnutia vo všetkých krajinách partnerov projektu.

preèítajte si viac
Ocenenie Zlatá klapka 2023

Ocenenie Zlatá klapka 2023

Dokument žiačky ŠUP Svidník Júlie Niny Kocurovej „Stvorení pre tvorenie – Mgr. art. Tomáš Olijár“ získal hlavnú cenu v kategórii publicistika/dokument 15 – 19 rokov SOŠ v 11. ročníku celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže…

preèítajte si viac
„Reportéri“ v Aténach

„Reportéri“ v Aténach

Erasmus+ projekt „Reporters of cultural heritage without borders“ má za sebou ďalšiu žiacku výmenu, ktorej sa za našu školu zúčastnili šiesti žiaci a dvaja učitelia. Cieľom tejto mobility bolo pokračovať v práci na tzv. európskych krojoch, pričom tentoraz sa...

preèítajte si viac
Workshop Súboj talentov 2023

Workshop Súboj talentov 2023

Naša snaha podporovať nadaných žiakov základných  škôl a základných umeleckých škôl prostredníctvom výtvarnej súťaže, sa aj tento rok ukázala ako dobrá cesta k dosiahnutiu nášho cieľa. Záujem o výtvarnú tvorbu a kreatívne sebavyjadrenie presiahol hranice nášho regiónu a do súťaže sa zapojili žiaci škôl aj zo vzdialenejších oblastí Slovenska.

preèítajte si viac
S projektom Erasmus+ v Portugalsku

S projektom Erasmus+ v Portugalsku

V dňoch 21. – 23. februára 2023 sa uskutočnilo krátkodobé vzdelávacie stretnutie s partnermi projektu z Grécka, Španielska a, samozrejme, z Portugalska. V rámci stretnutia sme mali možnosť absolvovať workshopy ohľadne tvorby podcastov a rádiového vysielania a tvorby reportáže znalosti…

preèítajte si viac