Odbory vyššieho  odborného štúdia

Kritéria pre prijímacie konanie pre šk.r. 2022 / 2023 – Pomaturitné štúdium

Prihláška na pomaturitné štúdium (*.docx)

Prihláška na pomaturitné štúdium (*.pdf)