Aktuality 2

Stáž v Krakove – Erasmus+

2 týždne v Krakove…

gsrtz

rtzerteet

trutezjutztz

Za nápadmi do Českého Krumlova

Za nápadmi do Českého Krumlova

Spleť krivoľakých stredovekých uličiek, malebné štíty meštianských domov, romantické zákutia, stredoveké krčmy, impozantný zámok nad Vltavou ale aj výstavy, koncerty, festivaly – to všetko je Český Krumlov, mesto s jedinečnou magickou atmosférou zapísané od roku 1992 medzi pamiatky UNESCO. V tomto impozantnom meste v rámci projektu ERASMUS + KA1 prebehla v polovici mája dvojtýždňová študijná stáž žiakov ŠUP zo Svidníka.

preèítajte si viac