Školské dokumenty

Organizácia šk. r. 2022/2023

VYUČOVANIE: 

 • 01.09.2022 – začiatok školského roka 2022/2023
 • 05.09.2022 – slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 a začiatok vyučovania (pondelok)
 • 31.01.2023 – koniec I. polroka (utorok)
 • 01.02.2023 – začiatok vyučovania v II. polroku (streda)
 • 30.06.2023 – koniec II. polroka (piatok)

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 (streda) 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
jarné 3. marec 2023 (piatok) 6. marec – 10. marec 2023 13. marec 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11 apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)

Polročné prázdniny zrušené

Súvisiace dokumenty

SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2022/23
Sprievodca (minedu.sk)


Súvisiace príspevky
ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVAŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23
https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf
OBDOBIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
23500.pdf (minedu.sk)
TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN
https://www.minedu.sk/data/att/23359.pdf

KLASIFIKAČNÉ PORADY:

 • ¼ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada za I. polrok
 • 31. 01. 2023  – odovzdávanie polročných vysvedčení
 • ¾ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada pre maturitné ročníky
 • klasifikačná porada pre PMŠ – 3.P
 • koncoročná klasifikačná porada
 • 30. 06. 2023  – odovzdanie vysvedčení

SCHÔDZE RADY RODIČOV

 • október 2022 – 1. schôdza a triedne aktívy

MATURITNÉ SKÚŠKY:

Termíny budú upresnené neskôr

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

 • zo slovenského jazyka a literatúry
 • z anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • z matematiky
 • náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

PČOZ MS št. odbor 8261 M propagačná grafika, 8298 M odevný dizajn

 • voľba témy
 • koncepcia vlastného projektu
 • realizácia výtvarných prác (60 hod.) – št. odbor PG
 • realizácia výtvarných prác (50 hod.) – št. odbor ODI
 • súvislá počítačová realizácia – št. odbor PG
 • súvislá realizácia modelov – št. odbor ODI
 • dokončovanie modelov – št. odbor ODI
 • termín odovzdania PČOZ MS (písomná dokumentácia)
 • obhajoba PČOZ MS – št. odbor PG, ODI

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predpokladaný termín: 
Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY, PLENÉRY, KURZY

Plán realizácie umeleckej a pedagogickej praxe

Maturitné štúdium

2.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

3.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

Pomaturitné štúdium

 • 1.PG a 1PD – náčuvy v odbore (1 týždeň)
 • 1.PG a 1.PD – umelecká prax v podniku (2 týždne)
 • 2.P – pedagogická prax (2 týždne)
 • 2.P – umelecká prax v podniku (3 týždne)
 • 3.P – umelecká prax v podniku (4 týždne)

Plán realizácie výtvarného plenéru a klauzurných prác

Klauzurné práce – maturitné štúdium

 • 1.G – máj 2023
 • 2.G – jún 2023
 • 3.G – máj 2023

Výtvarný plenér

 • 2G, 2.P – september 2022

Klauzurné práce – pomaturitné štúdium

 •  1.PD, 1.PG, 2.P 

ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

ČASOVÝ ROZPIS PRAKTICKEJ SKÚŠKY Z HLAVNÉHO ODBORU ŠTÚDIA

 • zvolenie témy absolventskej práce
 • schválenie témy a konzultanta absolventskej práce
 • realizácia absolventskej práce
 • odovzdanie hotových výrobkov a výtvarných prác
 • odovzdanie písomnej práce
 • jún 2023 – riadne skúšobné obdobie
 • obhajoba písomnej absolventskej práce
 • komplexná skúška z odborných predmetov
 • súborná skúška z pedagogickej prípravy
 • september 2023 a február 2024 – mimoriadne skúšobné obdobie pre šk. rok 2022/2023
 • mimoriadny septembrový termín
 • mimoriadny februárový termín

ÚČELOVÉ CVIČENIE A VÝCVIKOVÉ KURZY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • september 2022 – 1. a 3. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • 2. a 4. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • lyžiarsky kurz žiakov prvých a druhých ročníkov
 • kurz pohybových aktivít – turistika, plávanie pre žiakov 2. ročníka
 •  kurz ochrany života a zdravia žiakov tretích ročníkov

Realizácia aktivít – podľa nariadení MŠ SR v závislosti od epidemiologickej situácie

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2023/2024

– podľa platnej vyhlášky MŠ SR

Termíny budú upresnené neskôr

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok ŠUP Svidník

Objednávky, Faktúry, Zmluvy

V zmysle Zákona č.546 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

§ 5b

(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)

(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia

(3) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, a to podľa ich hodnoty.

 

OBJEDNÁVKY

Povinné zverejňovanie objednávok od 1.9.2020

FAKTÚRY

Povinné zverejňovanie faktúr od 1.9.2020

ZMLUVY

Povinné zverejňovanie zmlúv od 1.9.2020

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Organizácia šk.r. 2022/23

 

Katalóg Súboj talentov ’23

Kalendár udalostí

december 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Časopis-ŠUPA 3/2023

Tu nás nájdete