Školské dokumenty

Organizácia šk. r. 2022/2023

VYUČOVANIE: 

 • 01.09.2022 – začiatok školského roka 2022/2023
 • 05.09.2022 – slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 a začiatok vyučovania (pondelok)
 • 31.01.2023 – koniec I. polroka (utorok)
 • 01.02.2023 – začiatok vyučovania v II. polroku (streda)
 • 30.06.2023 – koniec II. polroka (piatok)

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 (streda) 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
jarné 3. marec 2023 (piatok) 6. marec – 10. marec 2023 13. marec 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11 apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)

Polročné prázdniny zrušené

Súvisiace dokumenty

SPRIEVODCA ŠKOLSKÝM ROKOM 2022/23
Sprievodca (minedu.sk)


Súvisiace príspevky
ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVAŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23
https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf
OBDOBIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
23500.pdf (minedu.sk)
TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN
https://www.minedu.sk/data/att/23359.pdf

KLASIFIKAČNÉ PORADY:

 • ¼ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada za I. polrok
 • 31. 01. 2023  – odovzdávanie polročných vysvedčení
 • ¾ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada pre maturitné ročníky
 • klasifikačná porada pre PMŠ – 3.P
 • koncoročná klasifikačná porada
 • 30. 06. 2023  – odovzdanie vysvedčení

SCHÔDZE RADY RODIČOV

 • október 2022 – 1. schôdza a triedne aktívy

MATURITNÉ SKÚŠKY:

Termíny budú upresnené neskôr

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

 • zo slovenského jazyka a literatúry
 • z anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • z matematiky
 • náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

PČOZ MS št. odbor 8261 M propagačná grafika, 8298 M odevný dizajn

 • voľba témy
 • koncepcia vlastného projektu
 • realizácia výtvarných prác (60 hod.) – št. odbor PG
 • realizácia výtvarných prác (50 hod.) – št. odbor ODI
 • súvislá počítačová realizácia – št. odbor PG
 • súvislá realizácia modelov – št. odbor ODI
 • dokončovanie modelov – št. odbor ODI
 • termín odovzdania PČOZ MS (písomná dokumentácia)
 • obhajoba PČOZ MS – št. odbor PG, ODI

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predpokladaný termín: 
Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY, PLENÉRY, KURZY

Plán realizácie umeleckej a pedagogickej praxe

Maturitné štúdium

2.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

3.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

Pomaturitné štúdium

 • 1.PG a 1PD – náčuvy v odbore (1 týždeň)
 • 1.PG a 1.PD – umelecká prax v podniku (2 týždne)
 • 2.P – pedagogická prax (2 týždne)
 • 2.P – umelecká prax v podniku (3 týždne)
 • 3.P – umelecká prax v podniku (4 týždne)

Plán realizácie výtvarného plenéru a klauzurných prác

Klauzurné práce – maturitné štúdium

 • 1.G – máj 2023
 • 2.G – jún 2023
 • 3.G – máj 2023

Výtvarný plenér

 • 2G, 2.P – september 2022

Klauzurné práce – pomaturitné štúdium

 •  1.PD, 1.PG, 2.P 

ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

ČASOVÝ ROZPIS PRAKTICKEJ SKÚŠKY Z HLAVNÉHO ODBORU ŠTÚDIA

 • zvolenie témy absolventskej práce
 • schválenie témy a konzultanta absolventskej práce
 • realizácia absolventskej práce
 • odovzdanie hotových výrobkov a výtvarných prác
 • odovzdanie písomnej práce
 • jún 2023 – riadne skúšobné obdobie
 • obhajoba písomnej absolventskej práce
 • komplexná skúška z odborných predmetov
 • súborná skúška z pedagogickej prípravy
 • september 2023 a február 2024 – mimoriadne skúšobné obdobie pre šk. rok 2022/2023
 • mimoriadny septembrový termín
 • mimoriadny februárový termín

ÚČELOVÉ CVIČENIE A VÝCVIKOVÉ KURZY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • september 2022 – 1. a 3. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • 2. a 4. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • lyžiarsky kurz žiakov prvých a druhých ročníkov
 • kurz pohybových aktivít – turistika, plávanie pre žiakov 2. ročníka
 •  kurz ochrany života a zdravia žiakov tretích ročníkov

Realizácia aktivít – podľa nariadení MŠ SR v závislosti od epidemiologickej situácie

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2023/2024

– podľa platnej vyhlášky MŠ SR

Termíny budú upresnené neskôr

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok ŠUP Svidník

Objednávky, Faktúry, Zmluvy

V zmysle Zákona č.546 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

§ 5b

(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)

(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia

(3) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, a to podľa ich hodnoty.

 

OBJEDNÁVKY

Povinné zverejňovanie objednávok od 1.9.2020

FAKTÚRY

Povinné zverejňovanie faktúr od 1.9.2020

ZMLUVY

Povinné zverejňovanie zmlúv od 1.9.2020

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Katalóg Súboj talentov ’24

Kalendár udalostí

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Časopis-ŠUPA 3/2023

Tu nás nájdete