Školské dokumenty

Organizácia šk. r. 2020/2021

VYUČOVANIE: 

 • 01.09.2020 – začiatok školského roka 2020/2021
 • 02.09.2020 – slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a začiatok vyučovania (streda)
 • 29.01.2021 – koniec I. polroka (piatok)
 • 02.02.2021 – začiatok vyučovania v II. polroku (pondelok)
 • 30.06.2021 – koniec II. polroka (streda)

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (utorok)
polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
jarné 19. február 2021 (piatok) 22. február – 26. február 2021 1. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY:

 • ¼ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada za I. polrok
 • 31. 01. 2021  – odovzdávanie polročných vysvedčení
 • ¾ ročná klasifikačná porada
 • klasifikačná porada pre maturitné ročníky
 • klasifikačná porada pre PMŠ – 3.P
 • koncoročná klasifikačná porada
 • 30. 06. 2021  – odovzdanie vysvedčení

SCHÔDZE RADY RODIČOV

 • 08.10.2020 – 1. schôdza a triedne aktívy

MATURITNÉ SKÚŠKY:

Termíny budú upresnené neskôr

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

 • zo slovenského jazyka a literatúry
 • z anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • z matematiky
 • náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

PČOZ MS št. odbor 8261 M propagačná grafika, 8298 M odevný dizajn

 • voľba témy
 • koncepcia vlastného projektu
 • realizácia výtvarných prác (60 hod.) – št. odbor PG
 • realizácia výtvarných prác (50 hod.) – št. odbor ODI
 • súvislá počítačová realizácia – št. odbor PG
 • súvislá realizácia modelov – št. odbor ODI
 • dokončovanie modelov – št. odbor ODI
 • termín odovzdania PČOZ MS (písomná dokumentácia)
 • obhajoba PČOZ MS – št. odbor PG, ODI

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predpokladaný termín: 
Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY, PLENÉRY, KURZY

Plán realizácie umeleckej a pedagogickej praxe

Maturitné štúdium

2.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

3.G – umelecká prax v podniku (1 týždeň)

Pomaturitné štúdium

 • 1.PG a 1PD – náčuvy v odbore (1 týždeň)
 • 1.PG a 1.PD – umelecká prax v podniku (2 týždne)
 • 2.P – pedagogická prax (2 týždne)
 • 2.P – umelecká prax v podniku (3 týždne)
 • 3.P – umelecká prax v podniku (4 týždne)

Plán realizácie výtvarného plenéru a klauzurných prác

Klauzurné práce – maturitné štúdium

 • 1.G – máj 2021
 • 2.G – jún 2021
 • 3.G – máj 2021

Výtvarný plenér

 • 2G, 2.P – september 2020

Klauzurné práce – pomaturitné štúdium

 •  1.PD, 1.PG, 2.P 

ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

ČASOVÝ ROZPIS PRAKTICKEJ SKÚŠKY Z HLAVNÉHO ODBORU ŠTÚDIA

 • zvolenie témy absolventskej práce
 • schválenie témy a konzultanta absolventskej práce
 • realizácia absolventskej práce
 • odovzdanie hotových výrobkov a výtvarných prác
 • odovzdanie písomnej práce
 • jún 2021 – riadne skúšobné obdobie
 • obhajoba písomnej absolventskej práce
 • komplexná skúška z odborných predmetov
 • súborná skúška z pedagogickej prípravy
 • september 2021 a február 2022 – mimoriadne skúšobné obdobie pre šk. rok 2020/2021
 • mimoriadny septembrový termín
 • mimoriadny februárový termín

ÚČELOVÉ CVIČENIE A VÝCVIKOVÉ KURZY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • september 2020 – 1. a 3. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • 2. a 4. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • lyžiarsky kurz žiakov prvých a druhých ročníkov
 • kurz pohybových aktivít – turistika, plávanie pre žiakov 2. ročníka
 •  kurz ochrany života a zdravia žiakov tretích ročníkov

Realizácia aktivít – podľa nariadení MŠ SR v závislosti od epidemiologickej situácie

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2021/2022

– podľa platnej vyhlášky MŠ SR

Termíny budú upresnené neskôr

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok ŠUP Svidník

Objednávky, Faktúry, Zmluvy

V zmysle Zákona č.546 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

§ 5b

(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)

(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia

(3) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, a to podľa ich hodnoty.

 

OBJEDNÁVKY

Povinné zverejňovanie objednávok od 1.9.2020

FAKTÚRY

Povinné zverejňovanie faktúr od 1.9.2020

ZMLUVY

Povinné zverejňovanie zmlúv od 1.9.2020

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Kalendár udalostí

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Zdravé pochúťky

Tu nás nájdete