V dňoch 18.8.-20.6.2024 sa  uskutočnili tvorivé diele v Poľskej republike v dedinke Zalipie. Tvorivých dielní sa  zúčastnili  tri umelecké školy z Prešovského samosprávneho kraja a za poľskú stranu sa ich zúčastnili tiež tri  umelecké školy.

Naša škola  ŠUP vo Svidníku absolvovala plenér v počte 7 žiakov a jeden pedagóg.

Maľovali sa krajinné výseky a zaujímavé detaily pekného, vidieckeho prostredia s veľkými poľnohospodárskymi plochami popretkávanými množstvom stromov a zelene.

Organizačné zabezpečenie z hľadiska ubytovania  a stravovania bolo na  dobrej úrovni. Boli sme ubytovaní v mestečku Wojnicz v mládežníckej ubytovni .Tvorivé dielne prebiehali v obci Zalipie. Prostredie bolo z hľadiska umeleckej tvorby veľmi podnetné, vznikli výtvarné práce zrealizované prevažne  technikou akvarelu.   Na tretí deň nám organizátor podujatia pripravil spolu so sprievodcom prehliadku najzaujímavejších  miest mesta Tarnow, čo bolo výborným zakončením celého podujatia tvorivých dielní 2024 v obci Zalipie  pri Tarnowe.