Medzinárodné projekty

Projekty ERASMUS+

Projekty EÚ

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2020/2022 Program ERASMUS+ KA2
„Reporters of cultural heritage without borders“
30 805 EUR
2020/2022 Program ERASMUS+ KA2
„Facing ARTS together“
35 369 Eur
2019/2020 Program ERASMUS+ KA1
„Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti – kľúč k úspechu“
35 945 EUR
2018/2019 Program ERASMUS+ KA1
„Rozvoj umeleckých zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní“
36 990 EUR
2017/2019 Program ERASMUS+ KA2
„Filmmaking journey: From scratch to screen“
29 450 EUR
2017/2018 Program ERASMUS+ KA1
„Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne“
29 751 EUR
2016/2017 Program ERASMUS+ KA1
„Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového, tvarového a grafického dizajnu“
24 134 EUR
2015/2016 Program ERASMUS+ KA1
„Recyklácia – renesancia – reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)“
34 900 EUR
2014/2016 Program ERASMUS+ KA2
„From Passive Consumers to Active Creators“
35 045 EUR
2014/2015 Program ERASMUS+ KA1
„Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie“
34 060 EUR
2013/2014 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Metamorfózy papiera v objektíve fotoaparátu“
32 934 EUR
2012/2013 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Recyklovať, inovovať, zdokumentovať. Recyklovaná móda a nová fotografia“
32 934 EUR
2011/2013 Projekt COMENIUS – školské partnerstvá
„BREAKING THE BARRIERS – understanding and sharing lifestyles and identities“
21 000 EUR
2011/2012 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Junk Fashion Show – Mágia móla a fotografie“
31 427 EUR
2010/2011 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Od odpadu k umeniu“
37 900 EUR
2010/2011 Projekt eTWINNING – európske partnerstvá
„English – the bridge to lifelong friendships“
2009/2010 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Využitie digitálnej fotografie v grafickej praxi“
12 510 EUR
2010/2011 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Odevný dizajn nepozná hraníc“
11 322 EUR
2008/2009 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
„Využitie digitálnej fotografie v grafickej praxi“
12 510 EUR
2007/2008 Projekt MOBILITA – Leonardo da Vinci
(program celoživotného vzdelávania 2007/2013)
„Moderné informačné technológie a ich praktické využitie“
27 744 EUR
2006/2009 SOCRATES/COMENIUS 1 – školské projekty
„Connecting through Our Cultures“
36 000 EUR

Projekty MŠ SR

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2009/2010 GRAFICKÉ SYSTÉMY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ 2009 – MŠ SR
„Počítačová konštrukcia a modelovanie strihov v odevnej tvorbe“
6 563 EUR
OTVORENÁ ŠKOLA 2006 – MŠ SR
„Grafické štúdio pre SPŠO Svidník“
8 100 EUR
2008/2009 ENVIROPROJEKT 2008 – MŠ SR
„Zelená zeleni … okolo nás a v nás“
65 000 Sk
ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2008 – MŠ SR
„Čítam, čítaš, čítajme…“
100 000 Sk
2007/2008 JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ PRE ZŠ A SŠ – projekt MŠ SR
„Mobilné jazykové laboratórium pre SPŠ odevnú vo Svidníku“
250 000 Sk
2006/2007 OTVORENÁ ŠKOLA 2006 – projekt MŠ SR
„Centrum aeróbnych aktivít“
8 0000 Sk
2005/2006 OTVORENÁ ŠKOLA 2005 – projekt MŠ SR
„Tenisové a volejbalové centrum“
134 500 Sk

Iné projetky

Šk. rok Názov projektu Dotácia
2006/2007 DIGITÁLNI ŠTÚROVCI – projekt MDPaT
„Zvyšovanie počítačovej gramotnosti občanov ako nástroj zvyšovania zamestnateľnosti cieľových skupín“
100 000 Sk
2004/2005 KONTO ORANGE – Nechajte školu ožiť
„Ožime v škole“
30 000 Sk