"SÚBOJ TALENTOV"

Výtvarná súťaž
pre žiakov ZŠ a ZUŠ
od 10 do 15 rokov

Téma 6. ročníka

„Spoznávaj SLOVENSKO“

6. ročník výtvarnej súťaže

„SÚBOJ TALENTOV“

ŠUP Svidník aj tento rok vyhlasuje výtvarnú súťaž s názvom “ SÚBOJ TALENTOV „.
Ide už o 6. ročník výtvarnej súťaže vychádzajúcej z našej snahy podporiť nadaných žiakov, vzbudiť ich záujem o tvorbu a rozvíjať ich kreativitu. Súťaž napomáha výchove mladej generácie, ktorú chceme motivovať prostredníctvom plánovaných workshopov, určených pre ocenených žiakov a ich učiteľov, ktoré sa budú konať v priestoroch ŠUP vo Svidníku, začiatkom marca.

Téma tohtoročnej súťaže je : „ SPOZNÁVAJ SLOVENSKO “
Uzávierka prijímania výtvarných prác: 17. 02. 2023
Všetky informácie sú v propozíciách súťaže.

Veľmi sa tešíme na výtvarné práce a vopred ďakujeme za spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
Mgr. Beáta Gencová
Email: supsvidnik@gmail.com
Tel. č.: 0918 836 372

 

Vyhodnotenie 6. ročníka výtvarnej súťaže SÚBOJ TALENTOV

Odborná porota v zložení Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Beáta Gencová a Mgr.art. Tomáš Olijár vyhodnotila všetky výtvarné práce zaslané do tejto súťaže.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v  súbore .pdf – Výsledky hodnotenia 6. ročníka súťaže „SÚBOJ TALENTOV – 2023“

Vyhodnotenia predchádzajúcich ročníkov súťaží SÚBOJ TALENTOV

Vyhodnotenie 5. ročníka výtvarnej súťaže   „SÚBOJ TALENTOV“

Odborná porota v zložení Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Jitka Džupinová a Mgr.art. Tomáš Olijár vyhodnotila všetky výtvarné práce zaslané do tejto súťaže.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v  súbore .pdf – Výsledky hodnotenie 5. ročníka súťaže „SÚBOJ TALENTOV – 2022“

Vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže  „SÚBOJ TALENTOV“

Odborná porota v zložení Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Jitka Džupinová a Mgr.art. Tomáš Olijár vyhodnotila všetky výtvarné práce zaslané do tejto súťaže.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v  súbore .pdf – Výsledky hodnotenie 4. ročníka súťaže „SÚBOJ TALENTOV – 2021“