"SÚBOJ TALENTOV"

Výtvarná súťaž
pre žiakov ZŠ a ZUŠ
od 10 do 15 rokov

Téma 4. ročníka

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu,
ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti
robia zo žltej škvrny slnko.“

Pablo Pikasso

4. ročník výtvarnej súťaže

„SÚBOJ TALENTOV“

Ide o 4. ročník výtvarnej súťaže vychádzajúcej z našej snahy podporiť nadaných žiakov, vzbudiť ich záujem o tvorbu a rozvíjať ich kreativitu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa v dobrom úmysle rozhodli presunúť termín konania súťaže, keďže sme sa najviac tešili na workshop, ktorý sa predchádzajúce tri ročníky spájal s výstavou a odovzdávaním cien. Veríme, že sa situácia zlepší a stretneme sa možno v obmedzenom počte pri kreatívnej činnosti.
Samozrejme o spôsobe odovzdávania cien Vás budeme včas informovať.

Vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže SÚBOJ TALENTOV

Odborná porota v zložení Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Jitka Džupinová a Mgr.art. Tomáš Olijár vyhodnotila všetky výtvarné práce zaslané do tejto súťaže.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť v  súbore .pdf – Výsledky hodnotenie 4. ročníka súťaže „SÚBOJ TALENTOV“