ŠUP Svidník úspešne pokračuje aj v tomto roku vyhlásením výtvarnej súťaže s názvom „SÚBOJ TALENTOV„. Ide už o 7. ročník výtvarnej súťaže vychádzajúcej z našej snahy podporiť nadaných žiakov, vzbudiť ich záujem o tvorbu a rozvíjať ich kreativitu. Súťaž napomáha výchove mladej generácie, ktorú chceme motivovať prostredníctvom plánovaných workshopov, určených pre ocenených žiakov a ich učiteľov, ktoré sa budú konať v priestoroch ŠUP vo Svidníku, začiatkom marca.

Téma tohtoročnej súťaže je : „ POTULKY PO EURÓPE “
Uzávierka prijímania výtvarných prác: 02. 02. 2024
Všetky informácie sú v propozíciách súťaže.

Veľmi sa tešíme na výtvarné práce a vopred ďakujeme za spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
Mgr. Beáta Gencová
Email: supsvidnik@gmail.com
Tel. č.: 0918836372