Tento rok sme sa zapojili do ErasmusDays akcie vo veľkom. Piatok 13.10.2023 sme pripravili prezentáciu výsledkov dvoch končiacich projektov Erasmus+ KA2 v Dome Kultúry vo Svidníku pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich učiteľov a ďalšiu širokú verejnosť.

Erasmus+ projekt „Facing ARTS together“

  • Putovná výstava s umeleckými výstupmi žiakov a vzdelávacími textami na témy A.R.T.S.
  • Premietanie štyroch vzdelávacích videí na témy A.R.T.S.
  • Premietanie dokumentárneho filmu o našom učiteľovi Mgr. Art. Tomášovi Olijárovi – film získal hlavnú cenu v kategórii Publicistika/Dokument vo filmovej súťaži Zlatá Klapka 2023
  • Premietanie video spätnej väzby účastníkov mobilít

Erasmus+ projekt „Reportéri kultúrneho dedičstva bez hraníc“

  • Výstava umeleckých fotografií vytvorených Európskych folklórnych kostýmov
  • Prezentácia Európskych folklórnych kostýmov v rámci módnej prehliadky
  • Premietanie reportáží z mobilít
  • Premietanie video spätnej väzby účastníkov mobilít.