Dňa 14. decembra 2023 sme otvorili brány našej školy pre širokú verejnosť. Žiaci deviatych ročníkov základných škôl zo Svidníka a ďalší záujemcovia o štúdium na našej škole mali možnosť sa oboznámiť s priestormi a vybavením školy, pozrieť si prácu žiakov v jednotlivých umeleckých ateliéroch, osobne sa porozprávať s učiteľmi rôznych predmetov a zažiť atmosféru módnej prehliadky odprezentovanej našimi žiakmi.
Pevne veríme, že s mnohými z návštevníkov sa opäť stretneme počas prijímacieho konania, a následne 1. septembra 2024 😊