Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Dňa 22.09.2023 sa vykonávala verejná zbierka po celom Slovensku. Do zbierky sa opäť zapojila aj naša škola, a to dve dvojice žiačok 3.G triedy.
Vyzbierali sme 536,90 €.
Všetkým, ktorí túto akciu a zbierku podporili ĎAKUJEME.