Máme za sebou prvú odbornú stáž v rámci schválenej akreditácie pre Erasmus+. Šiesti žiaci reklamnej tvorby a učiteľky Mgr. Sopková a Mgr. Kocurová strávili dva týždne (20.11.2023 – 01.12.2023) v  partnerskej škole SUPŠ sv. Anežky České v Českom Krumlove v priestoroch odboru Užitková fotografia a média. Pod vedením lektora Mgr.A Jana Mahra sme sa venovali foteniu rôznych produktov, ktoré bolo spojené s teóriou a praktickými cvičeniami zameranými na vhodné osvetlenie, kompozíciu a správne nastavenie používanej techniky. Nechýbali ani cvičenia týkajúce sa portrétnej a módnej fotografie. Taktiež sme mali možnosť pracovať v programe Adobe Illustrator na tvorbe predajného letáku a Adobe Photoshop na digitálnej úprave fotografií.

Učiteľka Marianna Sopková sa okrem vzdelávania v produktovej fotografii a nadobudnutia fotografických zručností zúčastnila aj tzv. jobshadowingu na vybraných hodinách videotvorby, fotografie a výtvarnej prípravy, detailne sa oboznámila so školských vzdelávacím plánom daného odboru a viedla rozhovory s učiteľmi odborných predmetov partnerskej školy s cieľom získať čo najviac informácií o obsahu vzdelávania a spôsoboch a metódach vyučovania.

V rámci voľného času v neskorých poobedňajších hodinách a počas víkendu sme navštívili Múzeum Fotoateliéru Seidl, Egon Schiele art centrum, Múzeum obchodu, Múzeum Vltavínu a Kláštory v Českom Krumlove a Jihočeskú Alšovu galériu v Českých Budějoviciach.