16. októbra 2023 sme pripravili pre žiakov deň Zdravej výživy na škole, ktorý bol spojený s prípravou jedál  zástupcov jednotlivých tried.

Z rodičovského fondu dostali po 15,00 € na nákup surovín. Škola zabezpečila dostatok zdravého pečiva a ceny za najchutnejší šalát, nátierku a jednohubku.  

Každá trieda si pripravila a vyzdobila  stôl na prezentáciu svojich výrobkov. 

Hodnotiaca komisia ochutnávala v zložení:  Ing. arch. Jakub Lenart, Mgr.art. Iveta Lenková

a Ing. Martina Džavoronková.   Hodnotila sa nielen chuť pripravených jedál, ale aj výzdoba a prezentácia jednotlivých výrobkov. Na záver mali možnosť všetci študenti ochutnávať pripravené špeciality.

Celé podujatie sa po troch covidových rokoch stretlo s nadšením nielen súťažiacich, ale aj všetkých žiakov.

Komisia vyhodnotila poradie tried:

1.miesto: 4.G (Drozdová M., Duplinský T., Podaná V.)                                                                              

2.miesto: 2.G (Terkaničová S., Gerberyová A., Eštvaníková J.)                                                              

3.miesto: 3.G  (Mangerová N., Bodnárová S., Gulová K.) 

4.miesto: 1.G  (Vítová S., Dančišinová T., Kuriľáková K.)

1.miesto (šalát) – 1. G

1.miesto (nátierka) – 4. G

1.miesto (jednohubka) – 3. G

1.miesto (estetická úprava stolovania) – 2. G