Holokaust nie je  iba tragédiou obetí, ale ja tragédiou všetkých jeho účastníkov. Tieto udalosti dejín je nutné si pripomínať a som presvedčená, že v súčasnom hektickom období intolerancie a nenávisti, keď sa ľudia vzájomne vraždia – znova iba preto, že sú inej národnosti, pôvodu či náboženstva, alebo iba pre rozdielne názory – poznávanie príčin, priebehu a dôsledkov holokaustu vždy nesie so sebou veľmi naliehavé posolstvo.

Po roku sa nám podarilo zorganizovať poznávaciu exkurziu do Osvienčimu dňa 25. 10. 2023 v spolupráci s Cirkevnou zdravotnou školou MS vo Svidníku.

Organizačne podujatie zastrešila Mgr. Jana Nogová spolu s Ing. Máriou Maťašovou.

CZŠ MS študentov sprevádzala PhDr. Jana Kendrová.