Aktuality

2. september 2020 sa stáva novým míľnikom
v histórii našej školy.

Po 40 úspešných rokoch sa mení názov našej školy.
Odteraz bude niesť názov
Škola umeleckého priemyslu Svidník
a bude vzdelávať študentov výlučne iba v umeleckých odboroch denného ako aj pomaturitného vzdelávania.

 

Módna prehliadka opäť v Lokáli

Módna prehliadka opäť v Lokáli

Módou komunikujú, móda je ich vizuálnym jazykom. V rámci prehliadkového bloku 2022/2023 sa verejnosti predstavili aj tento mesiac. Bardejovská Bašta im poskytla priestory na prezentáciu svojej tvorby 10. februára 2023. Druhá módna prehliadka sa konala o týždeň neskôr v reštaurácii Lokál vo Svidníku, čo dodalo podujatiu rovnako zaujímavú atmosféru…

preèítajte si viac
Workshop Súboj talentov 2023

Workshop Súboj talentov 2023

Naša snaha podporovať nadaných žiakov základných  škôl a základných umeleckých škôl prostredníctvom výtvarnej súťaže, sa aj tento rok ukázala ako dobrá cesta k dosiahnutiu nášho cieľa. Záujem o výtvarnú tvorbu a kreatívne sebavyjadrenie presiahol hranice nášho regiónu a do súťaže sa zapojili žiaci škôl aj zo vzdialenejších oblastí Slovenska.

preèítajte si viac
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY – 1. polrok

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY – 1. polrok

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z predmetu umelecká a prax a z profilového predmetu. Komisia pozostávajúca z učiteľov odborných/umeleckých predmetov ohodnotí výkon žiaka za klasifikačné obdobie na  základe predložených prác a výstupov z uvedených predmetov…

preèítajte si viac
Exkurzia – DOD na Fakulte umení TUKE v Košiciach

Exkurzia – DOD na Fakulte umení TUKE v Košiciach

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti architektúry, dizajnu, výtvarného a mediálneho umenia. Medzi svoje aktivity každoročne radí aj Deň otvorených dverí. A práve o túto fakultu majú naši absolventi ŠUP vo Svidníku veľký záujem, pretože táto škola je priamym pokračovaním ich štúdia…

preèítajte si viac