Žiačky 3. ročníka odevného dizajnu na ŠUP Svidník Júlia Nina Kocurová a Sofia Bodnárová získali 1. miesto v 46. ročníku celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

Celoštátna prehliadka SOČ sa tento rok konala v Nitre na SOŠ veterinárnej v dňoch 24.-26. apríla 2024. Ako každý rok, aj tento, sa v súťaži predstavili so svojimi projektami najlepší stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí súťažili v 17 odboroch. V každom odbore bolo predstavených 15-16 najlepších prác, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste v krajských kolách. Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu svojej práce. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, jej prezentácie a obhajoba pri diskusii.

Žiačky ŠUP Svidník sa do súťaže zapojili s prácou „Nezabúdame“, ktorou prezentovali kolekciu siedmich modelov inšpirovanú slovenskou ľudovou ornamentikou. Táto úspešná práca vyvolala obdiv u odborníkov a aj publika. Žiačky pod vedením učiteliek Ing. Sovičovej a Ing. Koreňovej preukázali vynikajúce umelecké, remeselné a prezentačné schopnosti.

Danú prezentáciu a kolekciu modelov si budete môcť pozrieť aj 20. mája 2024 o 16:00 hod v Podduklianskom osvetovom stredisku pri slávnostnom otvorení 12. ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska, ktoré bude tento rok venované mladým a ich skúsenostiam.