SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov – 18.02.2024 – 01.03.2024

       Sedem odevných  dizajnérok,  tretiačok zo Školy umeleckého priemyslu zo Svidníka strávilo spolu s pedagógmi Mgr. Slávkou Kollárovičovou a MgA. Katarínou Rybárovou  študijné, ale aj zážitkové dva týždne na druhej odbornej stáži Erasmus+ v partnerskej škole SUPŠ sv. Anežky České v Českom Krumlove. Dva týždne plné divadla, jeho nuansí, fungovania a zákutí, dobových a divadelných kostýmov, ako aj dva týždne kresby a maľby na grafických tabletoch.

      Navštívili sme unikátne zámocké divadlo so zachovanou barokovou divadelnou scénou, ktorého celá manipulácia funguje na ručný pohon. Videli sme celú mašinériu tohto kolosu, rampy, kladky, povrazisko, lanovody, stroje napodobňujúce pohyb morských vĺn a stroje napodobňujúce zvuky dažďa či hromov. Autentické priestory a depozitáre dobových kostýmov nás preniesli na renesančný, barokový či rokokový dvor. Na workshopoch sme  výtvarne aj fotograficky spracovávali inšpiračné zdroje, motívy a strihy  týchto kostýmov. Informácie nám doplnil aj seminár o vzniku a funkcii divadelného kostýmu.

     Do tajov súčasného divadla nás vtiahol dramaturg Jihočeského divadla v Českých Budějoviciach. Zažili sme skúšku hercov činoherného predstavenia a zoznámili sa s krajčírskymi a scénografickými umelecko-remeselnými dielňami. Mali sme možnosť vidieť prácu ľudí ,,za oponou”, ktorí sa podieľajú na celom výslednom efekte a konfrontovať to s výsledným divadelným predstavením. Veľkolepá opera Mefistofeles, ktorú sme si pozreli ako výpravné večerné predstavenie, nás doslova ohúrila. Scénograficky a kostýmovo bol bravúrne zvládnutý faustovský motív, zobrazujúci príbeh večného boja dobra so zlom.      

     Workshop a seminár s kostýmovým výtvarníkom Tomnášom Kyptom mal svoje čaro. Ozrejmil nám dôležitosť farebného plánu medzi scénou a kostýmami, dôležitosť materiálov a strihových riešení, ktoré umožňujú čitateľnosť pohybu pri divadelnom predstavení. Tento výtvarník nám predstavil svoj spôsob tvorby a premýšľania pri navrhovaní kostýmov pre divadlá v Plzni, Opave, Českých Budejoviciach, pre ND v Prahe, ale aj pre ND v Košiciach.

     Základy digitálnej kresby na grafickom tablete sme absolvovali paralelne počas celého študijného pobytu. Začali sme s realizáciami rešerší kostýmov z depozitárov v grafickej podobe. Na základe štúdia a pochopenia dobových kostýmov študentky pretransformovali historické artefakty na súčasný odev. Genius loci mesta Český Krumlov, jeho malebné uličky, renesančné domy a ich štíty, či sgrafitová výzdoba slúžili tiež ako inšpiračné zdroje. Následne vytvárali študentky dezén pre potlač textílií a realizovali návrhy vlastných modelov a kolekcií. Využili získané základy digitálnej kresby na grafickom tablete, ale aj pokročilé techniky digitálnej kresby a maľby v programe Procreate. V závere  realizovali úpravy v programe Adobe Photoshop.

     Voľnočasové aktivity sa nám paralelne prelínali s tými študijnými, či už to bolo spomínané divadelné predstavenie Mefistofeles, alebo návšteva fotografického ateliéru Seidel v krásnom secesnom dome s dobovou fotografickou technikou a vybavením, ktorá nám ukázala čaro fotografie spred viac ako 100 rokov. Samozrejme, všade boli prítomné aj dejiny umenia, a to  jednak v histórii samotného Českého Krumlova, ktorý je zapísaný na Zozname UNESCO,  ako aj prostredníctvom najznámejších umeleckých diel renesancie, ktoré sme obdivovali na budějovickom výstavisku na výstave Mistři italské renesance.

      Ďakujeme partnerskej umeleckej škole SUPŠ sv. Anežky České v Českom Krumlove za obohacujúci pobyt. Osobitne vedúcemu odboru Scénická a výstavní tvorba Pavlovi Krejčímu, ktorý nás touto dvojtýždňovou divadelnou cestou sprevádzal a MgA. Tereze Bečvářovej, ktorá zastrešovala prácu na grafických tabletoch.

      Tešíme sa na stretnutie 18. mája 2024 na zámku v Borovanoch, kde na výstave “Šaty dělaj člověka” (18.05. – 31.08.2024) budeme prezentovať výstupy z odbornej stáže Erasmus +, ale aj ďalšie kolekcie modelov z odboru odevný dizajn.

                                                                                                           Mgr. Slávka Kollárovičová