Jarné prázdniny pedagógovia ŠUPky odštartovali jednodňovým workshopom, zameraným na tvorbu a tlač 3D objektov. Prvý vyučovací blok bol zameraný na teoretické východiská, typy a druhy 3D tlačiarní, spoznávanie materiálov, definovanie výstupných formátov… Druhý blok bol zameraný na praktickú, kreatívnejšiu činnosť. Oboznámenie sa so softvérom a tvorba jednoduchých 3D objektov a ich následná tlač. Celý workshop zastrešili pán Suchánek (www.abaflex.cz) a pán Richvalský so synom (www.richvalsky.cz).

V prípade záujmu o 3D tlač odporúčame sledovať ich tvorbu na sociálnych sieťach @abaflex.cz, @richvalsky_manufacturing (facebook, instagram, TikTok), kde nájdete množstvo užitočných informácií, okrem iného aj odporúčania na spotrebný materiál.

Školiteľom Ďakujeme a veríme, že sa nám podarí v čo najbližšom čase začleniť 3D tvorbu aj do učebných plánov jednotlivých študijných odborov.