Dňa 21. 03. 2024 sa konal v Bratislave Galavečer celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka 2024. Tento rok sme sa zapojili s dvoma príspevkami, ktoré nakoniec dostali naše žiačky na pódium. Reportáž s názvom „Erasmus+ na ŠUP Svidník“ (autorky Katarína Gulová a Viktória Prochyrová, pedagogické vedenie Mgr. Darina Kocurová) získala v kategórii Spravodajstvo a publicistika (SOŠ) hlavnú cenu a krátky film s názvom „NeDokonalosť“ (autorky Júlia Nina Kocurová a Karin Krutáková) získal Čestné uznanie v kategórii Námet (SOŠ).
Úžasného galavečera sa však zúčastnili len dve žiačky, keďže žiačky tretieho ročníka grafického dizajnu, ku ktorým patria aj Karin Krutáková a Viktória Prochyrová, boli v tom čase na Erasmus+ stáži v Českom Krumlove.