15. apríla 2024 sa v priestoroch výstavnej siene mesta Kežmarok konalo vyhodnotenie a vernisáž výstavy prác zapojených do výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne)istoty, ktorej bolo tento rok motto: „Môj ostrov istoty“. Organizátorom súťaže je Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku. Súťaž sa konala pod záštitou pani Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu.

Tento ročník súťaže prilákal ohromné množstvo talentov z celého Slovenska. Celkovo bolo prihlásených 153 prác z 25 rôznych škôl. Práce boli hodnotené nezávislou komisiou, pričom kritériom hodnotenia boli výhradne umelecká hodnota diela a jeho schopnosť prenášať výpovednú hodnotu témy.

Víťazmi tejto súťaže sa stali žiačka Júlia Nina Kocurová (3.G, odevný dizajn), ktorá si odniesla prvú cenu v kategórii C2 – fotografia za svoje dielo s názvom „Ona a tí druhí“, a žiačka Bianka Palšová (2.G, grafický dizajn), ktorá získala prvé miesto v kategórii C3 – grafika, za svoju prácu s názvom „Pominuteľnosť“.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto udalosti, žiakom a pedagógom, ako aj organizátorom súťaže, ktorí svojou činnosťou podporujú svet umenia a tvorivosti