Tohtoročná téma siedmeho ročníka výtvarnej súťaže SÚBOJ TALENTOV: „POTULKY PO EURÓPE“ už tradične oslovila žiakov ZŠ a ZUŠ vo veku od 10 do 15 rokov z nášho regiónu, a to z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, Giraltovce a Prešov. Potešila nás však aj účasť žiakov  zo Žiliny, ktorí sa pod vedením pedagógov zapojili do súťaže už minulý rok. Odborná porota tvorená z  vyučujúcich odborných umeleckých predmetov v zložení Mgr. Slávka Kollárovičová, Mgr. Marianna Sopková a Mgr. Beáta Gencová ocenila v jednotlivých kategóriách  30 prác z celkového počtu 137 prác. Základné školy získali v kategóriách A1, B1 a B2  12 ocenení, pričom bolo do súťaže zaslaných 50 prác zo 7 základných škôl.

Základné umelecké školy získali v kategóriách C1, C2, D1 a D2  18 ocenení, pričom bolo do súťaže zapojených  87 prác zo 7 základných umeleckých škôl.

Všetci ocenení  žiaci sa spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili 22.februára 2024 tvorivých dielní, ktoré prebiehali v ateliéroch našej školy. Zároveň bola sprístupnená výstava ocenených prác vo výstavných priestoroch školy. Počas tohto dňa sme mali možnosť prostredníctvom rôznorodých tvorivých aktivít oboznámiť žiakov aj ich učiteľov so zaujímavými zručnosťami, počítačovými a výtvarnými technikami a digitálnymi technológiami, ktoré sú súčasťou vyučovania na našej škole. Žiaci ZŠ a ZUŠ si tak mohli sami vyskúšať to, čo ich najviac zaujímalo a zrealizovať si tak konkrétny produkt podľa vlastného návrhu v spolupráci s našimi študentami.

Celé dopoludnie sa nieslo v priateľskej a tvorivej atmosfére a bolo ukončené vyhodnotením súťaže a odovzdávaním diplomov za účasti vedenia školy, pána riaditeľa Mgr. Olejára a zástupkyne školy Mgr. Sopkovej.

Ešte raz blahoželáme výhercom, prajeme veľa dobrých nápadov a chuti do samostatnej výtvarnej tvorby a hlavne ĎAKUJEME všetkým pedagógom, ktorí stoja za úspechmi svojich žiakov a systematicky ich vedú v ďalšom kreatívnom napredovaní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nasledujúci už 8. ročník súťaže.

Mgr. Beáta Gencová