Účastníci stáže (7 žiakov tretieho ročníka odboru odevný dizajn) a dvaja učitelia (Mgr. Slávka Kollárovičová, MgA. Katarína Rybárová) odprezentovali výsledky dvojtýždňovej stáže v rámci akreditácie pre Erasmus+ so zameraním na prácu s grafickým tabletom s využitím inšpirácií odevov z depozitárov zámockého divadla a kláštorov v Českom Krumlove. Prezentácie sa zúčastnili žiaci toho istého odboru z druhého a prvého ročníka, ktorí sú potencionálnymi účastníkmi stáží budúcich rokov. Cieľom tejto akcie bolo oboznámiť ich s priebehom a náplňou mobility takéhoto druhu a s požiadavkami na jej úspešnú realizáciu. Prezentujúci žiaci však obohatili svoju prezentáciu o zaujímavé informácie z histórie Českého Krumlova, galérií a múzeí.