Ústna časť maturitnej skúšky

Ústna časť maturitnej skúšky

V dňoch 22. – 23. mája prezentovali študenti 4.G triedy svoje vedomosti, ktoré  nadobudli v priebehu štvorročného štúdia zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a z teoretickej časti odbornej zložky na ústnej časti...
Obhajoba praktickej časti MS

Obhajoba praktickej časti MS

Pre štvrtákov z odborov odevný dizajn, grafický dizajn a reklamná tvorba sa 16. mája uskutočnili obhajoby praktickej časti maturitnej skúšky z odborných umeleckých predmetov. Každý študent v rámci svojho odboru prezentoval výsledky svojho snaženia nielen vizuálne,...
Majáles na ŠUP-ke

Majáles na ŠUP-ke

Dňa 12.5.2023 sa na našej škole po dvojročnej prestávke konal tradičný školský ples, avšak s iným termínom ako zvyčajne a pod názvom Majáles. Majáles organizovali žiaci 3.G a tejto úlohy sa zhostili vynikajúco. V tomto týždni sme na škole mali aj prebiehajúci projekt...
„Facing ARTS together“ vo Svidníku

„Facing ARTS together“ vo Svidníku

Posledná študentská výmena Erasmus+ projektu „Facing ARTS together“ sa taktiež odohrala na našej škole. Žiaci a učitelia z partnerských škôl v Lotyšsku, Chorvátsku a Českej republiky spolu so žiakmi a učiteľmi našej školy strávili šesť dní...