Pre štvrtákov z odborov odevný dizajn, grafický dizajn a reklamná tvorba sa 16. mája uskutočnili obhajoby praktickej časti maturitnej skúšky z odborných umeleckých predmetov. Každý študent v rámci svojho odboru prezentoval výsledky svojho snaženia nielen vizuálne, ale  aj ústnou obhajobou pred maturitnou komisiou.