Každý deň sa niečo  začína, každý deň sa niečo končí …   Slová, v ktorých je ukrytá životná pravda. Aj pre štvrtákov zo Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku je 19. máj dňom, kedy posledným zvončekom symbolicky  končia štúdium na svojej škole, aby  sa ešte o týždeň vrátili a pred maturitnou komisiou ukázali, čo dokázali v priebehu štyroch rokov získať a  využiť v rámci svojho študijného odboru.

     Práve  výsledky svojich umeleckých zručností  súčasne prezentujú v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,   kde  sa 19. mája 2023 uskutočnila vernisáž maturitných prác všetkých troch študijných odborov – odevný dizajn, grafický dizajn a reklamná tvorba. Výstava  prezentuje kolekcie  umeleckých prác všetkých študentov a dokazuje, že v každom z absolventov  školy je  kreatívny potenciál, ktorý veríme, zužitkujú  buď v ďalšom štúdiu alebo v práci.

Výstava  bude  prístupná širokej verejnosti  od 19. mája do 13. júna 2023.  Všetkých srdečne pozývame.

Vernisáž výstavy maturitných prác  študentov Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku

       Každý deň sa niečo  začína, každý deň sa niečo končí …   Slová, v ktorých je ukrytá životná pravda. Aj pre štvrtákov zo Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku je 19. máj dňom, kedy posledným zvončekom symbolicky  končia štúdium na svojej škole, aby  sa ešte o týždeň vrátili a pred maturitnou komisiou ukázali, čo dokázali v priebehu štyroch rokov získať a  využiť v rámci svojho študijného odboru.

     Práve  výsledky svojich umeleckých zručností  súčasne prezentujú v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,   kde  sa 19. mája 2023 uskutočnila vernisáž maturitných prác všetkých troch študijných odborov – odevný dizajn, grafický dizajn a reklamná tvorba. Výstava  prezentuje kolekcie  umeleckých prác všetkých študentov a dokazuje, že v každom z absolventov  školy je  kreatívny potenciál, ktorý veríme, zužitkujú  buď v ďalšom štúdiu alebo v práci.

Výstava  bude  prístupná širokej verejnosti  od 19. mája do 13. júna 2023.  Všetkých srdečne pozývame.