Dňa 12.5.2023 sa na našej škole po dvojročnej prestávke konal tradičný školský ples, avšak s iným termínom ako zvyčajne a pod názvom Majáles. Majáles organizovali žiaci 3.G a tejto úlohy sa zhostili vynikajúco. V tomto týždni sme na škole mali aj prebiehajúci projekt Erasmus+ Facing arts together, v závere ktorého sa jeho účastníci- žiaci aj ich pedagógovia zúčastnili tohto plesu tiež. O skvelú zábavu sa postaral pán Pasnišin, v programe vystúpil náš žiak I.G Natan a večer sme si spríjemnili zaujímavou tombolou. Veríme, že si všetci naši žiaci a hostia tento ples užili, zabavili sa a takto o rok sa vidíme na jeho ďalšom ročníku.