Ústna časť maturitnej skúšky

Ústna časť maturitnej skúšky

V dňoch 22. – 23. mája prezentovali študenti 4.G triedy svoje vedomosti, ktoré  nadobudli v priebehu štvorročného štúdia zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a z teoretickej časti odbornej zložky na ústnej časti...