Manekýnky 10.2.2023 v bardejovskej Bašte

Manekýnky 10.2.2023 v bardejovskej Bašte

Naše manekýnky opäť ukázali svoj tvorivý potenciál. Vytvorili módnu koláž toho najlepšieho, čo vzniklo v krajčírskych dielňach ŠUP za posledné dva roky. Bardejovská Bašta nám opäť ponúkla svoje priestory galérie na predvedenie kolekcií odevov zhotovených pod...
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY – 1. polrok

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY – 1. polrok

Odbory: Grafický dizajn, reklamná tvorba, odevný dizajn V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, podľa §57 ods. 1 písmeno h), sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z predmetu...
Exkurzia – DOD na Fakulte umení TUKE v Košiciach

Exkurzia – DOD na Fakulte umení TUKE v Košiciach

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti architektúry, dizajnu, výtvarného a mediálneho umenia. Medzi svoje aktivity každoročne radí aj Deň otvorených dverí. A práve o túto fakultu majú naši absolventi ŠUP vo Svidníku...