V dňoch 21. – 23. februára 2023 sa uskutočnilo krátkodobé vzdelávacie stretnutie s partnermi projektu z Grécka, Španielska a, samozrejme, z Portugalska. V rámci stretnutia sme mali možnosť absolvovať workshopy ohľadne tvorby podcastov a rádiového vysielania a tvorby reportáže znalosti, z ktorých budeme ďalej zdieľať s našimi žiakmi a kolegami. Náplňou tohto stretnutia bolo aj prediskutovanie a naplánovanie ďalších dvoch krátkodobých výmen žiakov v Aténach (marec 2023) a vo Svidníku (apríl 2023).

Počas poobedňajších hodín sme navštívili kultúrne pamiatky v Barreire, Lisabone a Sintre.