Súčasťou učebných osnov telesnej a športovej výchovy je aj lyžiarsky výcvikový kurz. Aj v tomto školskom roku sa v dňoch od 20. 02. 2023 – 24. 02. 2023 študenti prvého ročníka zo ŠUP vo Svidníku zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Medveďom pri Svidníku. Keďže prvý januárový termín nám nevyšiel, tak sme sa tešili, že druhý termín bol s dostatkom snehu.

Rozhodli sme sa lyžiarsky kurz zorganizovať v blízkosti nášho bydliska a týmto spôsobom podporiť našich podnikateľov.

Celý organizačný  priebeh kurzu zabezpečovala  vyučujúca telesnej a športovej výchovy

Mgr. Jana Nogová, ktorá počas piatich dní viedla ako inštruktorka družstvo slabších lyžiarov. Zdatnejších lyžiarov mali na starosti Ing. Vladimír Kucer a Mgr. Ivan Soroka.  Počas lyžiarskeho pobytu sa žiaci aktívne venovali výcviku, výsledkom ktorého bolo nadšenie pre lyžovanie a spokojnosť.   Všetci žiaci, aj tí, ktorí  predtým na lyžiach nestáli, zvládli lyžovanie.  

Program výcviku bol bohatý, okrem aktívneho lyžovania sa žiaci mali možnosť zoznámiť s technikami lyžovania, s bielym kódexom,… Možnosť zrelaxovať a nabrať nové sily mali všetci, ktorí využili bazén a vírivku.

Na záver kurzu sme urobili vyhodnotenie a žiaci si pochutnávali na sladkej odmene. Najväčšou odmenou však bolo to, že všetci odchádzali domov s príjemnými zážitkami a predovšetkým s pocitom, že sa lyžovať naučili alebo sa v lyžovaní zdokonalili. Študenti boli spokojní a nás teší, že sme sa vrátili zdraví a v poriadku.

Ďakujeme aj kolektívu penziónu Medveď a pánovi Goriščákovi za vynikajúcu stravu a ústretovosť. Pánovi Červákovi za pripravený svah a možnosť požičať si výstroj pre študentov.