Voľné pracovné miesto č.1

Voľné pracovné miesto č.1

Učiteľ umeleckých predmetov – grafický dizajn Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 30.8.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na vizuálnu komunikáciu...
Voľné pracovné miesto č.2

Voľné pracovné miesto č.2

Učiteľ umeleckých predmetov – reklamná tvorba Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 30.8.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na vizuálnu komunikáciu...
Exkurzia – Tatranská galéria Poprad a Levoča

Exkurzia – Tatranská galéria Poprad a Levoča

EXKURZIA Z DEJÍN UMENIA LEONARDO DA VINCI „Stroje a iné“ a CHRÁM sv. JAKUBA             Začiatok posledného týždňa v tomto školskom roku – 28. 06. 2021, keď nám počasie pripomínalo blížiace sa prázdniny, sme mohli konečne využiť na cestovanie, spoznávanie ...
PRODUKTOVÁ TVORBA – nový pomaturitný odbor

PRODUKTOVÁ TVORBA – nový pomaturitný odbor

V školskom roku 2021/2022 ponúkame okrem doterajších pomaturitných  študijných odborov ODEVNÝ DIZAJN (2- ročný) a GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3-ročný) aj nový 2-ročný študijný pomaturitný odbor PRODUKTOVÁ TVORBA Termíny prijímacích skúšok...
2.kolo prijímacieho konania

2.kolo prijímacieho konania

Riaditeľ ŠUP Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24 Svidník po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 31.5.2021 v súlade s § 66 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...