Deň detí vo Svidníku

Deň detí vo Svidníku

Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku sa aktívne zúčastnila osláv Medzinárodného dňa detí, ktorý sa konal 31. mája 2024 v našom meste. Naši šikovní žiaci druhého ročníka odboru grafický dizajn zavŕšili svoju týždennú súvislú prax jedinečným spôsobom – vyčarili úsmev...
Kurz na ochranu života a zdravia – Slovenský raj

Kurz na ochranu života a zdravia – Slovenský raj

 V dňoch od 27.05. – 29.05.2024 sa konal každoročný KOŽaZ v Slovenskom raji so žiakmi tretieho ročníka. Vedúcou kurzu bola pani Mgr. Jana Nogová a pedagogický doprovod Mgr.art. Tomáš Olijár.   Prvá túra v pondelok viedla roklinou Suchá Bela. Utorok sme sa prebúdzali...
Ústné maturitné skúšky

Ústné maturitné skúšky

V dňoch 27.5.-28.5.2024 sa na našej škole konali ústne maturitné skúšky, ktorými naši štvrtáci ukončili svoje 4 – ročné štúdium. Počas prvého dňa ich čakala skúška z anglického jazyka a odborných predmetov v rámci odborov odevný a grafický...
Posledný zvonček a výstava maturitných prác

Posledný zvonček a výstava maturitných prác

„Užite si svoje nové dobrodružstvá“ , takto znela myšlienka od našich tretiakov pre štvrtákov, ktorí dňa 17.05.2024 mali svoj symbolický posledný zvonček, ktorým uzavreli svoje štúdium na našej škole. Prajeme im naplno využitý nadchádzajúci akademický týždeň, kedy si...