Za nápadmi do Českého Krumlova

Za nápadmi do Českého Krumlova

Spleť krivoľakých stredovekých uličiek, malebné štíty meštianských domov, romantické zákutia, stredoveké krčmy, impozantný zámok nad Vltavou ale aj výstavy, koncerty, festivaly – to všetko je Český Krumlov, mesto s jedinečnou magickou atmosférou zapísané od roku 1992...
ŠUP Svidník po rokoch opäť v Portugalsku

ŠUP Svidník po rokoch opäť v Portugalsku

Série výjazdov ŠUP Svidník za hranice „všedných dní“ vďaka Erasmus+ programu pokračujú. Tentoraz skupina šiestich žiakov a dvoch učiteľov strávila projektový pracovný týždeň v mestečku Barreiro v Portugalsku, kde sídli partnerská škola Agrupamento de...
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

Po absolvovaní 1. a 2. kola prijímacích talentových skúšok prinášame komplexné výsledky uchádzačov o štúdium na našej škole pre všetky 3 odbory – Grafický dizajn, Reklamná tvorba a Odevný dizajn. Odbor: 8604M00 grafický dizajn Odbor: 8633M00 reklamná tvorba...
Kurz na ochranu  života a zdravia

Kurz na ochranu života a zdravia

Študenti  tretieho ročníka zo Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku absolvovali  v dňoch 20.-22. apríla 2022 Kurz na ochranu  života a zdravia ako  povinnú súčasť Štátneho vzdelávacieho programu v  organizačnej podobe trojdňového...
Výtvarné spektrum a študenti ŠUP opäť bodovali

Výtvarné spektrum a študenti ŠUP opäť bodovali

Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu...