Zlatá klapka

Zlatá klapka

Dňa 21. 03. 2024 sa konal v Bratislave Galavečer celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka 2024. Tento rok sme sa zapojili s dvoma príspevkami, ktoré nakoniec dostali naše žiačky na pódium. Reportáž s názvom „Erasmus+ na ŠUP...