Vzácne októbrové slnečné dni (03. 10. 2022 – 07. 10. 2022) študenti 2. ročníka denného štúdia v odboroch grafický dizajn, odevný dizajn, reklamná tvorba a študenti 2. ročníka pomaturitného štúdia, využili na kresbu, maľbu a fotografovanie priamo v plenéri.

Okolie školy im počas prvých dvoch dní poskytoval dostatok námetov na realizáciu realistických štúdií prírodnín a krajinných detailov. Zmena počasia im umožnila po zvládnutí lineárnej kresby a valérovej modelácie tvaru, aby študenti pristúpili k maľbe a fotografovaniu priamo v plenéri. V stredu ráno sa spolu s vyučujúcimi presunuli do dediny Roztoky, kde sa ubytovali v areáli hvezdárne a až do večerných hodín sa venovali štúdiám zaujímavých krajinných zákutí, či architektonických detailov. Posuny krajiny, realizované kresbou, kolorovanou kresbou a kombináciou techník, zavŕšili vo štvrtok a piatok maľbou na plátno, keď svoju pozornosť zamerali na väčší krajinný celok. Súčasťou obsahovej náplne plenéru bolo aj fotografovanie krajiny pod vedením vyučujúceho Bc. Majurníka a študenti pomaturitného štúdia si mohli vyskúšať aj experiment  v krajine – land art.

Zrealizované maľby krajiny na plátno mohli ostatní študenti školy a  široká verejnosť vidieť na výstave v POS vo Svidníku, ktorá bola sprístupnená v piatok 14. 10. 2022. Získané skúsenosti a zručnosti budú študenti ďalej rozvíjať v rámci umeleckých predmetov a za svoje snaženie budú  ohodnotení známkou v rámci predmetu VYP. Študenti pracovali pod odborným vedením týchto vyučujúcich : Mgr. Kollárovičová, Mgr. art. Olijár, Mgr. Gencová.