Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty.

Tešíme sa z výsledkov a gratulujeme našim študentom!

VYHODNOTENIE:

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória – maľba

– ČESTNÉ UZNANIE

SÁRA PROKOPOVIČOVÁ Stopy spomienok (akryl)

LAURA PETRÍKOVÁ Tajomstvá aury (akryl)

DAMIÁN RUSNÁK Ja a moja sestra Sakura (akvarel)

B. kategória – kresba a grafika

– CENA

JÚLIA NINA KOCUROVÁ Africká kultúra (perokresba)

DAJANA HVIZDOVÁ Portály (linoryt)

– ČESTNÉ UZNANIE

MAREK GRAMATA Domovina (linoryt)

KARIN KRUTÁKOVÁ Spleť (monotypia)

SÁRA PROKOPOVIČOVÁ Križovatka (monotypia)

SAMUEL MEDVEDZ Fragment prírody (linoryt)

F. kategória – experiment

– CENA

DIANA HICOVÁ Komunikácia bez slov (kombinovaná technika)

KRISTÍNA ŠKURLOVÁ Pierka citov, Pierka citov 2 (kombinovaná technika)