V dňoch 17.10. – 21.10. sme sa v rámci projektu Erasmus+ KA2 pod názvom „Reporters of cultural heritage without borders“ zúčastnili krátkodobej študentskej výmeny v španielskej Cordobe. Zúčastnili sa jej šiesti žiaci: 3 z druhého a 3 zo štvrtého ročníka a dve učiteľky: koordinátorka projektu Darina Kocurová a učiteľka anglického jazyka Ivana Peleščáková.

Žiaci mali každodenný program v škole, kde pracovali na folklórnych pokrývkach hlavy v rôznych verziách podľa zadaní jednotlivých krajín. Mobility sa zúčastnili okrem našich žiakov aj žiaci z partnérskych škôl z Grécka, Portugalska a Španielska. Každá z krajín mala za úlohu prezentovať svoju národnú folklórnu pokrývku hlavy a následne ju aj zrealizovať.

Našou pokrývkou hlavy bola „parta“, kde dievčatá vysvetlili postup jej tvorby a následne aj jej realizáciu spolu s ostatnými študentmi z ostatných krajín. Druhá skupina žiakov, tzv. reportéri daný proces tvorby a celej mobility zdokumentovali vo forme krátkych reportážnych videí a tutoriálov. Žiaci si odniesli mnoho skúseností, zdokonalili sa v angličtine a v práci v skupinách. Už teraz sa tešíme na posledné stretnutie v rámci tohto projektu, ktoré sa uskutoční v gréckych Aténach v marci 2023, kde budú žiaci pracovať na doplnkoch k folklórnym krojom.