Predposledná študentská výmena v rámci projektu Erasmus+ „Facing ARTS together“ sa konala v meste Liepaja v Lotyšsku, ktorú hosťoval jeden z našich partnerov stredná umelecká škola PIKC Liepajas Muzikas. Okrem našich šiestich študentov a dvoch pedagógov, sa jej zúčastnili aj študenti a učitelia z ďalších dvoch partnerských škôl z Chorvátska a Českej republiky.

Ako aj pri predchádzajúcich mobilitách, aj počas tejto boli žiaci prerozdelení do medzinárodných tímov pracovali na štyroch sociálnych témach ARTS (A-abuse, R-racism, T-threats, S-stereotypes). Výsledkom ich týždennej práce boli multimediálne umelecké prezentácie na dané témy zrealizované vo forme tzv. video-mapping.

Zatiaľ čo žiaci pracovali na umeleckých výstupoch, pedagógovia jednotlivých partnerských škôl sa zúčastnili tzv. jobshadowingu (pozorovanie iných učiteľov pri práci). Hlavná koordinátorka projektu z Lotyšska nás oboznámila so skladbou a obsahom školského systému na umeleckých stredných školách v ich krajine, a následne sme sa zúčastnili učebného procesu rôznych predmetov a odborov, ktoré škola ponúka.

Erasmus+ mobilita by nebola mobilitou ak by do jej programu nebolo zahrnuté aj spoznávanie krajiny partnera. V neskorých poobedňajších hodinách sme tak mali možnosť skoro každý deň navštíviť zaujímavé miesta v meste Liepaja a okolí.