Stretnutie v Aténach

Po dvojročnej pauze sme konečne mohli naplno odštartovať našu cestovateľskú šnúru  v rámci projektov Erasmus+, a to priamo v hlavnom meste Grécka, v Aténach. 

V dňoch 28. 02. – 02. 03. 2022 sa konalo prvé stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+ KA2  „Reporters of cultural heritage without borders“ (Reportéri kultúrneho dedičstva bez hraníc). Stretnutia sa zúčastnila koordinátorka projektu Darina Kocurová, zástupkyňa pre odborné predmety Marianna Sopková a učiteľka anglického jazyka Ivana Peleščáková.

Projekt sa zameriava na hmotné dedičstvo národných folklórnych kostýmov zapojených krajín (Slovensko, Grécko, Portugalsko, Španielsko) a na reportážne formy mediálnej prezentácie stretnutí a aktivít zrealizovaných počas projektu. Hlavnou náplňou prvého stretnutia bola organizácia, plán projektových aktivít, prerozdelenie zodpovednosti partnerov za jednotlivé activity, ako aj absolvovanie workshopu fotografickej a video reportáže, ktorý bol vedený profesionálnou lektorkou z edukačného centra Karpos v Atenách. 

 Okrem administratívnych a vzdelávacích povinností súčasťou projektu bola aj návšteva  kultúrnych pamiatok v okolí:  Akropolis v Atenách, anticky amfiteáter v Epidauros, Asklepiov chrám, ako aj Korintský prieplav. 

Najbližšie v rámci tohto projektu vycestujú dvaja pedagógovia a šiesti žiaci do mesta Barreiro v Portugalsku, kde budú v medzinárodných tímoch pracovať na tvorbe originálnych folklórnych vzorov a natáčať video reportáže týkajúce sa objavovania portugalského folklóru.