Tento rok to mali naši maturanti zo 4.G triedy odboru Odevný dizajn a Propagačná grafika ľahšie ako ich predchodcovia. Kvôli coronavírusu a prerušeniu vzdelávania na školách, ukončili štúdium na našej škole dištančnou formou a v škole si prevzali iba vysvedčenia a zaslúžené ocenenia. Prajeme im všetko najlepšie v ich ďalšej kariére a v štúdiu na VŠ