V dňoch 7. – 9. júna 2023 sa uskutočnilo posledné osobné stretnutie učiteľov partnerských škôl projektu „Facing ARTS together“ v Liepaji, Lotyšsku. Náplňou tohto stretnutia bol opätovne tzv. job shadowing, ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ našej školy Mgr. Pavel Olejár, koordinátorka projektu Mgr. Darina Kocurová a učiteľ umeleckých predmetov Mgr. Tomáš Olijár.

Job shadowing bol tentoraz zameraný na obsah a priebeh prezentovania a hodnotenia záverečných ročníkových prác žiakov jednotlivých odborov na partnerskej škole v Liepaji. Účastníci mali tiež možnosť pozrieť si jednotlivé umelecké ateliéry, odborné učebne a oboznámiť sa s obsahom vzdelávania vo vybraných odboroch vyučovaných na tejto škole.

Získané informácie budú spracované do záverečných správ jednotlivých účastníkov a zdieľané s učiteľmi umeleckých predmetov na našej škole.